GYVENIMAS PRIEŠTARINGAME PASAULYJE 2017-12-05T02:16:02+03:00

Project Description

GYVENIMAS PRIEŠTARINGAME PASAULYJE

Prieštaringų temų svarstymas pilietinio aktyvumo ir žmogaus teisių ugdyme
Kvalifikacijos tobulinimo medžiaga mokytojams

Trumpai

Šis mokymo priemonių rinkinys sudaro mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą, kurios tikslas – skatinti mokinių prieštaringų temų svarstymo gebėjimų ugdymą Europoje.

Mokymasis diskutuoti su kitokias vertybines nuostatas turinčiais žmonėmis ir juos gerbti – viena svarbiausių demokratinio proceso sąlygų, užtikrinančių demokratijos stiprinimą ir žmogaus teisių puoselėjimo kultūrą.

Ekstremizmo, smurto dėl lyties, smurto prieš vaikus, lytinės orientacijos ir panašias temas mokytojai dažniausiai laiko pernelyg sudėtingomis, todėl Europos jaunimas retai jas svarsto mokykloje. Neturėdami galimybės išreikšti nerimo dėl tam tikrų šiuo metu Europos bendruomenėms ir visuomenei aktualių klausimų, nežinodami apie aplinkinių savijautą, pasitikėdami iš draugų arba medijų gauta informacija, mokiniai jaučiasi suglumę ir nesusitvarko su kylančia psichologine įtampa. Be mokytojo pagalbos ir patarimų jaunuoliai gali nesugebėti rasti patikimos ir konstruktyvios išeities.

Šis mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skirtas mokymo priemonių rinkinys parengtas atsižvelgiant į įvairių Europos šalių politikos formuotojų ir vykdytojų

Kiti leidiniai:

Eiti prie įrankių juostos