Loading...
APIE 2017-12-04T19:52:22+03:00

Apie svetainę

Žmogaus teisės yra neatsiejamos ir neatskiriamos teisės priklausančios visiems žmonėms bei siekiančios užtikrinti darnią žmonijos raidą.  Vienas iš svarbiausių žmogaus teisių iššūkių – įsitikinti, kad tai rūpi kiekvienam, kad ir kur pasaulyje jis būtų.

Tačiau neužtenka žmogaus teises užtvirtinti tik kaip teisinį dokumentą, todėl Europos Taryba taip pat inspiruoja dialogą su visuomene bei visuomenės veikėjais, propaguojančiais  žmogaus teises pasaulyje ir stengiasi kovoti su neteisingumu, priespauda ir diskriminacija, o vienu iš proceso raktu yra pasirinkusi švietimą.

Svetainė “Kompasas.eu”  yra skirta palaikyti Europos Tarybos tikslus bei prisidėti prie žmogaus teisių ugdymo bei demokratinių procesų įgalinimo Lietuvoje. Jos iniciatoriai, Kultūros centras „In Actio“, svetainėje pristato į lietuvių kalbą išverstus Europos Tarybos leidinius skirtus plėtoti žmogaus teisių ugdymą bei kviečia visas organizacijas bei institucijas bendradarbiauti viešinant renginius susijusius su žmogaus teisių ugdymu Lietuvoje.

„Mokymasis yra tai, kas lieka, kai pamirštama, kas išmokta“

B. F. Skiner

Žmogaus teisių ugdymas

turi daug apibrėžčių ir daug skirtingų aiškinimų, tačiau, mūsų nuomone, geriausiai jį apibūdina tai, ko juo siekiama. Ilgalaikis šio ugdymo tikslas yra sukurti tokią kultūrą, kurioje žmogaus teisės yra suprantamos, ginamos ir gerbiamos.

Viso pasaulio žmogaus teisių ugdytojų tikslas yra bendras – skatinti gyvenimą pasaulyje, kuriame žmogaus teisės vertinamos ir gerbiamos.

Vis dėlto, Žmogaus teisių ugdymo siekis nėra vien tokia kultūra, kur kiekvienas žino savo teises, kadangi žinojimas nebūtinai reiškia pagarbą, o be pagarbos visada atsiras žmogaus teisių pažeidėjų. Žmogaus teisių kultūra yra susipynusių požiūrių, įsitikinimų, elgesio modelių, normų ir taisyklių tinklas.

Kad žmogaus teisės netaptų visiems primetama dogma ypač reikia atsižvelgti į skirtingas kultūrines ir socialines žmonių vertybes, todėl džiaugiamės, kad Kompasas.EU svetainės pagalba galime jums pristatyti skirtingus į lietuvių kalbą išverstus Europos Tarybos metodinius leidinius skirtus dirbantiems su jaunimu ar švietimu žmogaus teisių ugdymo klausimais.

Nors dalyje metodinių leidinių naudojami metodai yra paremti neformaliu ugdymu, pateikta informacija yra tinkama naudoti ir formaliojo, ir neformaliojo ugdymo aplinkoje. Neformalusis ugdymas apima visas parengtas asmeninio ar socialinio ugdymo programas jaunimui, skirtas tobulinti įgūdžius ir kelti kompetenciją.

Tikime, kad formalusis, neformalusis ir savaiminis ugdymas papildo vienas kitą ir kartu stiprina mokymosi visą gyvenimą aspektus.

Virtuali Biblioteka

Biblioteka

Svetainė skirta

Žmogaus teisėmis

Žmogaus teisių ugdymu

Tarptautiniais metodiniais leidiniais

Naujienas

Metodikas

Leidinius

Lektorių

Mokytojų

Institucijų

Eiti prie įrankių juostos