Kompasas 2017-12-05T02:08:37+03:00

Project Description

Kompasas

Žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu

Žmogaus teisės yra neatimamos ir nedalomos teisės, priklausančios visiems vien todėl, kad jie – žmonės. Vienas didžiausių XXI-ojo amžiaus iššūkių – užtikrinti, kad šios teisės būtų garantuojamos visiems visame pasaulyje ir per pastaruosius metus tarptautiniu lygiu buvo pasiekta didelė pažanga.

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (EŽTK), Europos Tarybos sutartis yra laikoma veiksmingiausia regionine žmogaus teisių gynimo sistema pasaulyje. Lietuva Europos Tarybos nare tapo 1993 m. gegužės mėnesį ir pasirašė, kaip būtiną narystės sąlygą, Europos žmogaus teisių konvenciją. 1995 m. ją ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas. Tai reiškia, kad kiekvieno Lietuvos gyventojo, nepaisant jo ar jos tautybės ar kilmės, žmogaus teises saugo Konvencija, kurios laikymąsi užtikrina Europos
Žmogaus teisių teismas.

Vis dėlto vien teisiniais veiksmais žmogaus teisių užtikrinti neįmanoma. Todėl Europos Taryba bendradarbiauja su pilietine visuomene ir valdžios atstovais, kurie skatina pagarbą žmogaus teisėms visame pasaulyje ir siekia užkirsti kelią neteisybei, priespaudai bei diskriminacijai.
Viena svarbiausių priemonių – ugdymas, o Europos Taryba sukūrė daug priemonių bei programų, skirtų ugdyti vertybes, kurioms ginti ir skleisti buvo sukurta mūsų organizacija.,,KOMPASAS – žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu“ yra viena iš tokių
priemonių. Jį parengė Europos Tarybos Jaunimo ir sporto direktoratas 50–ųjų Europos žmogaus teisių konvencijos metinių proga.
Nuo tada KOMPASAS buvo išverstas į daugiau nei 20 kalbų ir yra sėkmingai taikomas jaunimo darbuotojų, jaunimo vadovų, žmogaus teisių aktyvistų bei mokytojų visoje Europoje ir už jos ribų. KOMPASĄ parengė tarptautinė įvairių sričių specialistų komanda.

Šis leidinys yra svarbi Europos Tarybos programų ,,Žmogaus teisių ugdymas darbe su jaunimu” ir „Demokratinio pilietiškumo ugdymas“ bei kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs”, skirtos skatinti įvairovę, pagarbą žmogaus teisėms bei aktyvų dalyvavimą, dalis.
Šioje knygoje nesiūlomi iš anksto parengti būdai, kaip išvengti žmogaus teisių pažeidimų. Ji skirta padėti paaugliams, jaunuoliams ir su jais dirbantiems formaliojo bei neformaliojo ugdymo darbuotojams išmokti spręsti klausimus, susijusius su žmogaus teisėmis įvairiose gyvenimo situacijose.

Šis pirmojo išsamaus leidinio lietuvių kalba, skirto žmogaus teisių ugdymui darbe su jaunimu, leidimas pasirodė Kultūros Centro „In Actio“, NVO iš Vilniaus, ryžtingai prisidedančios prie Europos Tarybos misijos, atsidavimo ir indėlio dėka. Dėkoju leidėjams ir daugeliui vyriausybinių bei nevyriausybinių partnerių, skelbusių ir skelbsiančių KOMPASO skleidžiamą žinią. Žmogaus teisių apsaugai reikalingas kiekvieno asmens indėlis.

Terry Davis
Europos Tarybos generalinis sekretorius

Apie vadovą:

KOMPASAS yra sudarytas taip:

I skyrius: Supažindina skaitytoją su žmogaus teisių ugdymo samprata. Jis turėtų motyvuoti, įkvėpti ir paaiškinti skaitytojui, kaip efektyviai naudoti KOMPASĄ ir jo ugdymo požiūrius.

II skyrius: 49 skirtingo sudėtingumo užsiėmimai, skirti įvairioms temoms ir skirtingų tipų teisėms nagrinėti.

III skyrius: „Imtis veiksmų“. Jame pateikiamos idėjos ir pasiūlymai tiems, kurie norėtų aktyviau veikti skatindami žmogaus teisių užtikrinimą.

IV skyrius: Jame pateikiama būtina informacija apie žmogaus teises, tarptautinius standartus ir dokumentus.

V skyrius: Papildoma informacija, susijusi su aptariamomis temomis.

Priedai: Būtina informacija apie teisinius dokumentus, su kuriais yra susijusios ir žmogaus teisės.

Turinys:

norėdami skaityti spauskite ant skyriaus pavadinimo

Įžanga ir turinys
I Skyrius
II Skyrius
III Skyrius
IV Skyrius
V Skyrius
Priedai

Kiti leidiniai:

Eiti prie įrankių juostos